COOKIES và SESSION là gì?

Máy Tính HTL

- Địa chỉ : 217 (số cũ) đường Trần Phú, Tp Kon Tum

- Điện thoại : 060.3867653 - 0905.015.899 Mr. Toàn

- Web: maytinhhtl.com - Email : vitinhhtl@gmail.com

- Facebook: Cá nhânFanpage

Liên Hệ
Thứ năm, 25 Tháng 5 2017

COOKIES và SESSION là gì?

Chuyên mục: Thuật ngữ web hosting

Cookies là 1 đoạn dữ liệu được truyền đến browser từ server, đoạn dữ liệu này sẽ được browser lưu trữ (trong memory hoặc trên đĩa) và sẽ gởi ngược lên lại server mỗi khi browser tải 1 trang web từ server.
Những thông tin được lưu trữ trong cookies hoàn toàn phụ thuộc vào website trên server. Mỗi website có thể lưu trữ những thông tin khác nhau trong cookies, ví dụ thời điểm lần cuối bạn ghé thăm website, đánh dấu bạn đã login hay chưa, v.v...
Cookies được tạo ra bởi website và gởi tới browser, do vậy 2 website khác nhau (cho dù cùng host trên 1 server) sẽ có 2 cookies khác nhau gởi tới browser. Ngoài ra, mỗi browser quản lý và lưu trữ cookies theo cách riêng của mình, cho nên 2 browser cùng truy cập vào 1 website sẽ nhận được 2 cookie khác nhau.

Session là khoảng thời gian người sử dụng giao tiếp với 1 ứng dụng. Session bắt đầu khi người sử dụng truy cập vào ứng dụng lần đầu tiên, và kết thúc khi người sử dụng thoát khỏi ứng dụng. Mỗi session sẽ có một định danh (ID), 1 session khác nhau sẽ có ID khác nhau. Trong ngữ cảnh ứng dụng web, website sẽ quyết định khi nào session bắt đầu và kết thúc.
Trong 1 session, website có thể lưu trữ một số thông tin như đánh dấu bạn đã login hay chưa, những bài viết nào bạn đã đọc qua, v.v...

Cookies được lưu trên file còn Session được lưu trên bộ nhớ tạm, vì vậy khi tắt trình duyệt thì session mất nhưng cookies thì vẫn còn.

 

Xem thêm:

Traffic là gì?

Page Views là gì?

SSL là gì? nên sử dụng SSL cho website của mình

 

 

 

 

Máy Tính HTL

- Địa chỉ : 217 (số cũ) đường Trần Phú, Tp Kon Tum

- Địện thoại : 060.3867653 - 0905.015.899 Mr: Toàn

- Web: maytinhhtl.com - Email : vitinhhtl@gmail.com

- Facebook: Cá nhânFanpage