website page counter Sửa lỗi Adobe Presenter không gõ được tiếng việt

Máy Tính HTL

- Địa chỉ: 217 (số cũ) đường Trần Phú, Tp Kon Tum

- Điện thoại: 0260.3867653 - 0905.015.899 Mr. Toàn

- Web: maytinhhtl.com - Email : vitinhhtl@gmail.com

- Facebook: Cá nhânFanpage

Liên hệ: Máy Tính HTL Kon Tum

Liên Hệ
Thứ sáu, 22 Tháng 9 2017

Sửa lỗi Adobe Presenter không gõ được tiếng việt

Chuyên mục: Lỗi thường gặp

Lưu ý: Sửa lỗi trình soạn giảng Adobe Presenter không gõ được tiếng việt  trên chrome, Firefox, tức đã đóng gói ( xuât ra html ) còn soạn thảo và trình chiếu trong Adobe Presenter thì gõ tiếng việt bình thường

 

Sửa lỗi Adobe Presenter không gõ được tiếng việt

 

Nguyên nhân: Tùy theo phiên bản Adobe Presenter,  Word  bạn sử dụng, và trình triếu trên Mozilla Firefox, Google Chrome sẽ gặp lỗi này nhưng cũng ít.

Khắc phục : Mở bằng Cốc Cốc

Chúc thành công

Xem thêm:

Sửa lỗi không chèn được video vào Adobe Presenter

Bài giảng Adobe Presenter không có tiếng ( audio ) 

 

 

Máy Tính HTL

- Địa chỉ: 217 (số cũ) đường Trần Phú, Tp Kon Tum

- Địện thoại: 0260.3867653 - 0905.015.899 Mr: Toàn

- Web: maytinhhtl.com - Email : vitinhhtl@gmail.com

- Facebook: Cá nhânFanpage

Liên hệ: Máy Tính HTL Kon Tum

Máy Tính HTL