website page counter Card mạng lan

Cửa Hàng Máy Tính HTL

- Địa chỉ: 217 (số cũ) đường Trần Phú, Tp Kon Tum

- Điện thoại: 0260.3867653 - 0905.015.899 Mr. Toàn

- Web: maytinhhtl.com - Email : vitinhhtl@gmail.com

- Facebook: Cá nhânFanpage

Liên hệ: Cửa Hàng Máy Tính HTL

Liên Hệ
Thứ năm, 23 Tháng 11 2017

Card mạng lan

Máy Tính HTL Bán các loại card mạng lan máy tính pc, card mạng laptop tại tp Kon Tum tỉnh Kon Tum

 

Card mạng lanCard mạng được chia làm 2 loại:

- Card onboard (tích hợp thẳng vào mainboard).

- Card rời, thường được gắn bổ sung vào máy tính thông qua cổng PCI, USB. Card có kết nối thông qua cổng USB nhỏ gọn, dễ cắm và dùng ngay, tuy nhiên nó có giá cao hơn nhiều, thích hợp với máy xách tay hơn, cho nên card PCI vẫn là lựa chọn số một cho người dùng PC.

Muốn nối mạng với nhau bằng cáp, hoặc kết nối Internet bằng đường truyền ADSL, các máy tính phải được trang bị một card mạng hay còn gọi ethernet card hay NIC (network interface card). Card mạng cũng cần phải có driver để PC nhận diện được thiết bị. Mỗi card mạng sẽ chứa một địa chỉ duy nhất là địa chỉ MAC - Media Access Control (địa chỉ card mạng, địa chỉ vật lý).

MAC để làm gì?

Vì địa chỉ MAC là duy nhất cho mỗi máy, nên khi máy A gởi thông điệp cho máy B, máy A sẽ dùng địa chỉ MAC của máy B. Máy B khi nhận thông điệp này sẽ so sánh địa chỉ MAC đó xem có trùng với địa chỉ MAC của mình không, nếu trùng thì nhận, không thì bỏ qua. Đây là cách truyền dữ liệu giữa các máy trong mạng ethernet (Chuẩn thông dụng nhất của mạng LAN)

Máy A muốn biết địa chỉ MAC của máy B thì máy A sẽ phải hỏi để có thể bắt đầu truyên dữ liệu. Ví dụ A có IP là 192.168.0.1 và có MAC address là 00.FF.FF.FF.00.00.03, A gởi thông điệp đến tất cả các máy, yêu cầu máy nào có IP là 192.168.0.2 chẳng hạn thì trả lời, máy B nhận thấy IP trùng với mình, máy B trả lại cho máy A biết MAC của mình và lưu địa chỉ MAC của máy A. Giờ thì 2 máy đã biết địa chỉ MAC lẫn nhau. Đương nhiên việc phân giải qua lại giữa IP và địa chỉ MAC phải thông qua một số giao thức nào đó hẳn hoi, ví dụ: ARP (chuyển IP sang MAC adrress), RARP (ngược lại).

Nhiệm vụ của card mạng

- Chuyển đổi các tín hiệu máy tính ra các tín hiệu trên phương tiện truyền dẫn và ngược lại (chuyển đổi dữ liệu song song sang dữ liệu tuần tự và ngược lại). Dễ hiểu hơn, dữ liệu trên dây dẫn sẽ được chuyển về dạng dữ liệu máy tính sử dụng thông qua card mạng.

- Gửi / nhận và kiểm soát luồng dữ liệu được truyền. Điều này là dĩ nhiên vì mọi luồng dữ liệu từ bên ngoài vào PC hay ngược lại đều qua card mạng.

Muốn nối mạng với nhau bằng cáp, hoặc kết nối Internet bằng đường truyền ADSL, các máy tính phải được trang bị một card mạng hay còn gọi ethernet card hay NIC (network interface card). Card mạng cũng cần phải có driver để PC nhận diện được thiết bị. Mỗi card mạng sẽ chứa một địa chỉ duy nhất là địa chỉ MAC - Media Access Control (địa chỉ card mạng, địa chỉ vật lý).

MAC để làm gì?

Vì địa chỉ MAC là duy nhất cho mỗi máy, nên khi máy A gởi thông điệp cho máy B, máy A sẽ dùng địa chỉ MAC của máy B. Máy B khi nhận thông điệp này sẽ so sánh địa chỉ MAC đó xem có trùng với địa chỉ MAC của mình không, nếu trùng thì nhận, không thì bỏ qua. Đây là cách truyền dữ liệu giữa các máy trong mạng ethernet (Chuẩn thông dụng nhất của mạng LAN)

Máy A muốn biết địa chỉ MAC của máy B thì máy A sẽ phải hỏi để có thể bắt đầu truyên dữ liệu. Ví dụ A có IP là 192.168.0.1 và có MAC address là 00.FF.FF.FF.00.00.03, A gởi thông điệp đến tất cả các máy, yêu cầu máy nào có IP là 192.168.0.2 chẳng hạn thì trả lời, máy B nhận thấy IP trùng với mình, máy B trả lại cho máy A biết MAC của mình và lưu địa chỉ MAC của máy A. Giờ thì 2 máy đã biết địa chỉ MAC lẫn nhau. Đương nhiên việc phân giải qua lại giữa IP và địa chỉ MAC phải thông qua một số giao thức nào đó hẳn hoi, ví dụ: ARP (chuyển IP sang MAC adrress), RARP (ngược lại).

Nhiệm vụ của card mạng

- Chuyển đổi các tín hiệu máy tính ra các tín hiệu trên phương tiện truyền dẫn và ngược lại (chuyển đổi dữ liệu song song sang dữ liệu tuần tự và ngược lại). Dễ hiểu hơn, dữ liệu trên dây dẫn sẽ được chuyển về dạng dữ liệu máy tính sử dụng thông qua card mạng.

- Gửi / nhận và kiểm soát luồng dữ liệu được truyền. Điều này là dĩ nhiên vì mọi luồng dữ liệu từ bên ngoài vào PC hay ngược lại đều qua card mạng.

 

 

 

Cửa Hàng Máy Tính HTL

- Địa chỉ: 217 (số cũ) đường Trần Phú, Tp Kon Tum

- Địện thoại: 0260.3867653 - 0905.015.899 Mr: Toàn

- Web: maytinhhtl.com - Email : vitinhhtl@gmail.com

- Facebook: Cá nhânFanpage

Liên hệ: Cửa Hàng Máy Tính HTL

Máy Tính HTL