website page counter Liên hệ: Máy Tính HTL

Máy Tính HTL

- Địa chỉ: 217 (số cũ) đường Trần Phú, Tp Kon Tum

- Điện thoại: 0260.3867653 - 0905.015.899 Mr. Toàn

- Web: maytinhhtl.com - Email : vitinhhtl@gmail.com

- Facebook: Cá nhânFanpage

Liên hệ: Máy Tính HTL Kon Tum

Liên Hệ
Thứ sáu, 22 Tháng 9 2017

Liên hệ: Máy Tính HTL

- Địa chỉ: 217 ( số cũ ) đường Trần Phú, Tp Kon Tum
- Địện thoại: 0260.3867653 - 0905.015.899 Mr: Toàn
- Web: maytinhhtl.com - Email : vitinhhtl@gmail.com
- Facebook: Cá nhân, Fanpage

Máy Tính HTL ( HTL Computer ) chuyên mua bán, sửa chữa máy vi tính, laptop, máy in, thiết bị điện tử viễn thông, tin học, máy văn phòng, thiết kế website tại tỉnh Kon Tum

Liên hệ: Máy Tính HTL Kon Tum

Sơ đồ đường đi cửa hàng máy tính HTL

 

 

Máy Tính HTL

- Địa chỉ: 217 (số cũ) đường Trần Phú, Tp Kon Tum

- Địện thoại: 0260.3867653 - 0905.015.899 Mr: Toàn

- Web: maytinhhtl.com - Email : vitinhhtl@gmail.com

- Facebook: Cá nhânFanpage

Liên hệ: Máy Tính HTL Kon Tum

Máy Tính HTL